Nieuwsbrief december 2022

 •  

  In een eerdere nieuwsbrief (lees hier) brachten we reeds een voorafgaande beslissing van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) over vermogensplanning tussen echtgenoten onder uw aandacht. Daarin werd aanvaard dat er op basis van de huwelijksovereenkomst een eigen effectenportefeuille van de man, zonder betaling van erf- of schenkbelasting, kon toekomen aan de langstlevende echtgenote. In een recente voorafgaande beslissing heeft Vlabel zich opnieuw over een zogenaamd ‘toekenningsbeding’ uitgesproken (voorafgaande beslissing nr. 22042 d.d. 12 september 2022).

   

 •  

  De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) biedt de mogelijkheid om, voorafgaand aan het verlijden van een Belgische schenkingsakte van aandelen van een familiale vennootschap, een attest te verkrijgen waarin bevestigd wordt dat aan de voorwaarden tot vrijstelling van schenkbelasting is voldaan. Het is dan ook heel opmerkelijk dat Vlabel in een recente zaak op dergelijk voorafgaand attest is teruggekomen en alsnog schenkbelasting heeft gevestigd (vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent d.d. 29 september 2022).

 •  

  Door een aanpassing van de antiwitwasrichtlijn kreeg elk lid van de bevolking vrije toegang tot de gegevens die zijn opgenomen in het register van de ‘ultimate beneficial owners’, kortweg het ‘UBO- register’. Een ruimere toegang zou immers nog meer bijdragen tot het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Het Europees Hof van Justitie heeft deze uitbreiding in een recent arrest vernietigd (HvJ 22 november 2022, C-37/20 en C-601/20).

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op