Nieuwsbrief december 2021

 •  

  Voor de heffing van de erfbelasting heeft de Vlaamse Belastingdienst haar standpunt nr. 20067 over de incorporatie van vruchten bij gesplitst ingeschreven effecten en geldbeleggingen, aangehouden via een maatschap, gewijzigd. Volgens de Vlaamse Belastingdienst is deze incorporatie niet langer onderhevig aan het vermoeden van een bedekte bevoordeling uit artikel 2.7.1.0.7 VCF. Wel wordt de incorporatie beschouwd als een onrechtstreekse schenking en is de risicotermijn van drie jaar uit artikel 2.7.1.0.5 VCF van toepassing. 

 •  

  Vanaf 1 januari 2022 zal de risicotermijn voor niet-geregistreerde schenkingen in Wallonië verlengd worden tot vijf jaar. Dat is één van de maatregelen die de Waalse regering neemt in een decreet dat moet leiden tot een “eerlijkere belasting”. Deze geplande wijziging kan een belangrijke invloed hebben in het kader van een al dan niet reeds uitgevoerde vermogensplanning. 

 •  

  In een recent arrest van het hof van beroep te Gent werd opnieuw de toepassing van de bezoldigingstheorie aanvaard. Wanneer expliciet bepaald wordt dat de bedrijfsleider verloond wordt door de terbeschikkingstelling van een woning door zijn vennootschap, zijn alle kosten voor deze woning aftrekbaar. Dat het belastbaar voordeel van alle aard veel lager is dan de gedragen kosten, doet daaraan geen afbreuk (Gent 26 oktober 2021).

 •  

  Wanneer een echtgenoot een onroerend goed inbrengt in de huwelijksgemeenschap, wordt in het huwelijkscontract vaak voorzien dat die echtgenoot in geval van echtscheiding het onroerend kan terugnemen zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Is er dan ook geen registratiebelasting verschuldigd?

 •  

  Aandeelhouders betalen normaal gezien 30% roerende voorheffing (‘RV’) op dividenduitkeringen uit een vennootschap. Gelukkig bestaan er enkele uitzonderingen om deze belastingdruk te verminderen, zoals de liquidatiereserve. Door het aanleggen van een liquidatiereserve in de vennootschap kan de aandeelhouder-natuurlijke persoon een aardige duit besparen. Voor aandeelhouders-vennootschappen is de liquidatiereserve echter nadelig. Is de liquidatiereserve daarom steeds een ‘no go’ voor vennootschappen waarvan de aandeelhouders zowel natuurlijke personen als vennootschappen zijn? Niet noodzakelijk!

   

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op