Nieuwsbrief december 2020

 •  

  Op 1 december 2020 heeft het hof van beroep te Gent een voorafgaande beslissing vernietigd van de Vlaamse Belastingdienst over een schenking van de aandelen van een maatschap onder last voor de begiftigden om een rente aan de schenkers te betalen (Voorafg. Besl. 16046 van 14 november 2016).

 •  

  Het is intussen geen nieuws meer: de “kaasroute” gaat dicht. Onbelast roerende goederen schenken voor een Nederlandse of andere buitenlandse notaris zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Hiermee verdwijnt er dan wel één manier om voordelig te schenken, maar gelukkig blijven er verschillende alternatieven bestaan. We zetten ze op een rijtje.

 •  

  Op 12 november 2020 werd België opnieuw veroordeeld door het Europees Hof van Justitie voor de ongelijke fiscale behandeling van in België gelegen en in het buitenland gelegen onroerende goederen. Opgejaagd door de dwangsommen die ons land boven het hoofd hangen per dag dat de regelgeving hieromtrent niet wordt aangepast, heeft de Minister van Financiën volgens verklaringen in de pers intussen een wetsontwerp klaar.

 •  

  Biedt de algemene anti-misbruikbepaling inzake inkomstenbelastingen aan de fiscus de mogelijkheid om rechtshandelingen aan te vallen die teruggaan tot vóór haar inwerkingtreding? Het hof van beroep te Gent sprak zich op 28 april 2020 uit over de temporele werking van deze bepaling.

   

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op