Nieuwsbrief april 2023

  • De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heeft op 22 maart 2023 twee interessante voorafgaande beslissingen gepubliceerd over het onbelast schenken van aandelen. VLABEL bevestigt dat het inbrengen van aandelen van een vennootschap in een maatschap, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen ten voordele van anderen, op een belastingvrije manier kan gebeuren en dat er ook geen sprake is van fiscaal misbruik (voorafgaande beslissingen nummers 22069 en 22070 d.d. 27 februari 2023). Wij lichten deze planningstechniek graag toe. 

  •  

    Tijdens de buitengewone aanslagtermijn die geldt wanneer inbreuken begaan zijn met ‘het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden’, ofwel de ‘fraudetermijn’, belast de fiscus alle niet-aangegeven inkomsten. Het gaat hierbij om alle niet correct aangegeven inkomsten en blijft niet beperkt tot de met opzet ontdoken inkomsten. In een arrest van 24 maart 2023 stelt het Hof van Cassatie nu paal en perk aan deze praktijk (Cass. 24 maart 2023, F.21.0126.N).

  •  

    In een voorafgaande beslissing heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zijn eerder standpunt inzake het toekennings- en verblijvingsbeding bevestigd. Voor de overdracht van roerende goederen op grond van deze bedingen is geen erf- of registratiebelasting verschuldigd. Wat onroerende goederen betreft, zullen wel registratierechten verschuldigd zijn (voorafgaande beslissing nummer 22071 d.d. 27 februari 2023).

  •  

    De indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) verschillen niet meer naargelang de aangifte al dan niet door een mandataris wordt ingediend. De indieningstermijnen zijn voortaan gebaseerd op een nieuw criterium: de aard van de aan te geven inkomsten en de complexiteit van de aangifte.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op