Nieuwsbrief april 2021

 •  

  Wie een pand verhuurt aan een onderneming die verplicht haar deuren moet sluiten door de federale coronamaatregelen, kan onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering of belastingkrediet bekomen. Een recente tijdelijke ondersteuningsmaatregel voorziet namelijk dat een verhuurder een belastingvoordeel kan verkrijgen tot 30% van de kwijtgescholden huur voor de maanden maart, april en/of mei 2021.

 •  

  Op 31 maart 2021 werd in het Vlaamse Parlement een decreet goedgekeurd waarin verschillende wijzigingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna: VCF) worden doorgevoerd. Eén van die wijzigingen brengt eindelijk duidelijkheid over de verzaking aan het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik. Dit is namelijk enkel vrij van erfbelasting indien de verzaking gebeurt vóór het overlijden van de erflater.

 •  

  Kosten die de werknemer maakt om van thuis te kunnen werken, zijn in principe “kosten eigen aan de werkgever” en kunnen belastingvrij worden terugbetaald. Sinds er massaal wordt thuisgewerkt omwille van de coronacrisis, heeft de fiscus getracht duidelijkheid te verschaffen over welke vergoedingen fiscaal aanvaardbaar zijn. Met een circulaire van 14 juli 2020 schepte de fiscus al enige klaarheid en bevestigde dat een forfaitair bedrag van 129,48 euro per maand aanvaard wordt als vergoeding voor “kantoorkosten”. Deze circulaire werd nu verduidelijkt en aangevuld in een nieuwe circulaire van 26 februari 2021.

 •  

  Wij berichtten u al in eerdere nieuwsbrieven dat notariële schenkingsakten die in het buitenland werden verleden, sedert 15 december 2020 verplicht geregistreerd moeten worden in België. Hoewel er verschillende alternatieven bestaan om toch nog belastingvrij te schenken, is het belangrijk om goed te weten hoe ver de registratieformaliteit reikt, op wie deze verplichting rust en wat de modaliteiten ervan precies zijn. Om één en ander te verduidelijken publiceerde de federale administratie op 16 maart 2021 een circulaire. Wij lichten de belangrijkste punten ervan toe. 

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op