Disclaimer

Een eventuele beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DELBOO effectief wordt gedekt en uitbetaald. Meer informatie alsmede de overige algemene voorwaarden zijn beschikbaar op www.delbooadvocaten.be of op eenvoudig schriftelijk verzoek.

 

 

Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen als u onze website www.delbooadvocaten.be bezoekt, lichten wij toe hoe wij met deze informatie omgaan en welke uw rechten zijn in dat verband. 

Wij kunnen deze verklaring in de toekomst wijzigen, bijvoorbeeld indien wij nieuwe functies aan onze website toevoegen die de verwerking van persoonsgegevens vereisen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe doen wij dit? 

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u zelf bewust aan ons doorgeeft (zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer), bijvoorbeeld door het contactformulier van onze website in te vullen, zich in te schrijven voor de nieuwsbrief of ons een e-mail te sturen. 

Daarnaast kunnen wij via onze website automatisch indirecte persoonsgegevens verzamelen, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u op onze website heeft bezocht, de browser die u gebruikt en het tijdstip en de duur van uw bezoek. 

Wij maken hiervoor onder meer gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan een website op uw computer of toestel worden opgeslagen. Zij laten ons toe statistieken over het gebruik van onze website te verkrijgen en de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren. U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar dit kan tot gevolg hebben dat de website niet meer correct functioneert.

 

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • om de inhoud, de lay-out, het gebruiksgemak en de veiligheid van onze website te verbeteren;
  • om u onze nieuwsbrief en Vermogensflash te bezorgen indien u daarom heeft verzocht via de website of via e-mail;
  • om te antwoorden op de vragen die u ons heeft gesteld via de website of via e-mail.

 

Uw persoonsgegevens worden bijgevolg verwerkt op basis van uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang om in een goed functionerende en veilige website te voorzien.

 

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de advocaten en personeelsleden die van het kantoor deel uitmaken en voor de IT-partners waar het kantoor mee samenwerkt voor het beheer van de website en de verzending van de nieuwsbrief en Vermogensflash. Wij gebruiken ook software van een externe dienstverlener. Hierdoor is het mogelijk dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Deze dienstverlener is evenwel onderworpen aan het EU-US privacy shield, dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij geven uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming door aan andere partijen, behalve indien wij hiertoe deontologisch, wettelijk of gerechtelijk verplicht zouden zijn. 

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Wij zijn bovendien onderworpen aan het deontologische beroepsgeheim van advocaten, zodat wij uw gegevens steeds met de grootste discretie behandelen.

 

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een rechtzetting te vragen of de gegevens te laten wissen. U heeft ook het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen en om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u te allen tijde deze toestemming intrekken door ons te contacteren. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u ons contacteren via de contactgegevens vermeld onderaan deze privacyverklaring. Hierbij vragen wij om een bewijs van uw identiteit, om te vermijden dat uw gegevens in verkeerde handen terechtkomen.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, te bereiken via commission@privacycommission.be of per post op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Contactgegevens

DELBOO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijke behandeling ervan. Indien u nog vragen heeft over onze website of deze privacyverklaring, kunt u ons steeds contacteren:

 

Optimismelaan 1b3 | 1140 Brussel

Tel: 02 - 502 59 87 

 

Waregem Business Park

Vredestraat 55 bus 11 | 8790 Waregem 

Tel: 056 - 62 51 00 

 

Paalsteen 5 | 9830 Sint-Martens-Latem

Tel: 09 - 220 51 10 

 

Langestraat 223 bus 7 | 2240 Zandhoven

Tel: 03 - 331 80 80 

 

E-mail: info@delbooadvocaten.be

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op